Kruklanki

Wieś Kruklanki założył Jan Bębelnik w 1545 r. Była ona na tyle bogata, że w krótkim czasie wybudowano w niej kościół i szkołę. W czasie szybkiego rozwoju powstały tu dwie linie kolejowe, które połączyły Giżycko z Węgorzewem i Możdany z Jurkowem Węgorzewskim.

Kruklanki są położone we wschodniej części Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, nad jeziorem Gołdopiwo. Krajobraz gminy ukształtowało ostatnie zlodowacenie bałtycki. Pozostawiło po sobie doliny erozyjne i wyniesienia morenowe.

Jezioro Gołdopiwo znajduje się w granicach Puszczy Boreckiej, w której żyją żubry. Dla rodzin z dziećmi nad jeziorem powstała plaża z placem zabaw, boiska, a także kąpieliskiem. Aktywnym polecamy szlak kajakowy rzeki Sapiny.

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych zabytków nad wspomnianą rzeką jest most kolejowy. Ukończono go na początku XX wieku i stanowił jedno z połączeń Kruklanek z Oleckiem. W jego sąsiedztwie znajduje się miejsce, gdzie można rozpalić ognisko.

Z historii Kruklanek na Mazurach

Historia wsi Kruklanki sięga połowy XVI wieku, kiedy to w 1545 roku założona została przez Jana Bębelnika. Od tego czasu jej nazwa kilkakrotnie zmieniała się, początkowo brzmiała Krucze Łąki. Wieś, podobnie jak inne okoliczne miejscowości, nie oszczędzały różnego rodzaju klęski – od pożarów, przez głód, epidemię dżumy w 1710 roku po liczne przemarsze wojsk w czasie wojen pruskich. Jeszcze do początku XIX wieku większość mieszkańców Kruklanek stanowili Polacy. Największy rozwój miejscowości przypadł na przełom XIX i XX wieku, kiedy to powstały dwie związane z wsią linie kolejowe łączące Giżycko z Węgorzewem oraz Kruklanki z Oleckiem. W czasie II wojny światowej w okolicy Kruklanek powstał system umocnień zbudowany z bunkrów żelbetowych i rowów. Wchodził on w skład Giżyckiego Rejonu Umocnionego. Po wojnie, w 1945 roku wieś włączono do terenów należących do Polski.
Do najciekawszych zachowanych zabytków, zlokalizowanych we wsi i okolicach należą:
·    Wzniesiony w 1753 roku, modernizowany po zniszczeniach z okresu I wojny światowej, murowany kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Do budynku przynależy wieża zbudowana jeszcze przed rokiem 1648.
·    Była kaplica cmentarna, obecnie cerkiew św. Dymitra, pochodząca z XIX wieku.

Obecnie Kruklanki kwatery przygotowały korzystną ofertę noclegową dla odwiedzających turystów.