Augustów

Augustów to miasto w województwie podlaskim, położone nad rzeką Nettą na Równinie Augustowskiej pomiędzy 7 jeziorami. Znajduje się w odległości 33 km od Suwałk i 45 km od Ełku. Obok miasta przepływa Klonownica, najkrótsza rzeka świata.

Augustów leży na terenie Zielonych Płuc Polski i Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza i Jeziora Augustowskie”. W jego granicach znajduje się rezerwat przyrody Brzozowy Grąd oraz część rezerwatu Stara Ruda. Miasto jest otoczone Puszczą Augustowską.

W Augustowie znajduje się sanatorium uzdrowiskowe i zakład przyrodoleczniczy. Uzdrowisko posiada park zdrojowy ze ścieżką ruchową. Prowadzone jest tu leczenie chorób ortopedyczno-urazowych, reumatologicznych, naczyń obwodowych i osteoporoza.

Kanał Augustowski jest częścią Szlaku Batorego i łączy drogą okrężną dopływy Wisły z Morzem Bałtyckim. Został on ujęty w rejestrze zabytków nieruchomych i uznany za pomnik historii. Po kanale pływają statki Żeglugi Augustowskiej. Najpopularniejsza trasa, Papieska, prowadzi przez rzeki Nettę i Klonownicę oraz jeziora Białe, Necko i Studzieniczne.

Augustów-atrakcje


Augustów to miejscowość, która przyciąga letników wspaniałymi walorami uzdrowiskowymi. Na unikalny charakter Augustowa składają się usytuowanie, otoczenie miasta i klimat, a czynnikiem leczniczym są oleje eteryczne i fitocydy wydzielane przez drzewa iglaste. Mają one przede wszystkim działanie bakteriobójcze, normalizują ciśnienie tętnicze krwi i rytm serca oraz korzystnie wpływają na drogi oddechowe. Podczas kuracji w Augustowie można wyleczyć choroby układu krążenia, reumatologiczne oraz schorzenia narządów ruchu.

Zwiedzając Augustów warto zwrócić uwagę na znajdujących się tu kilka interesujących zabytków. Niewątpliwie swoistą wizytówką Augustowa jest Kanał Augustowski, który łączy Wisłę i Niemen. Najstarszym budynkiem w mieście jest kamienica zwana „Starym Peweksem” postawiona w latach 1800 – 1801 przy Rynku. W grudniu 1812 nocował tu Napoleon Bonaparte. Na uwagę zasługuje również stary młyn, czyli dawny skład celny „folusz” przy kanale Bystrym. Ciekawymi obiektami są także kompleks Stara Poczta i zrekonstruowany dworek Ignacego Prądzyńskiego z 1829 roku. Wśród zabytków sakralnych warto wyróżnić unikalny kościół eklektyczny, który został wzniesiony w latach 1906 – 11 w centrum miasta, cmentarz parafialny ze starymi nagrobkami i kamiennymi pomnikami, a także cmentarz żydowski.

Augustów daje swoim gościom możliwość uczestnictwa w wielu atrakcjach sportowo – kulturalnych. Latem odbywają się tu m. in. Mistrzostwa Polski w Pływaniu na Byle Czym „co ma pływać nie utonie”, Weekendy z Radiową Trójką, Międzynarodowe Mistrzostwa w Skokach Narciarskich, Balladowe Wieczory Nad Neckiem i wiele innych. Miejscem wieczornych spotkań jest Rynek Zygmunta Augusta, gdzie znajduje się wiele pubów i restauracji. Warto również wybrać się na spacer odnowionymi bulwarami nad rzeką Nettą i ulicą Mostową.