Z wizytą w Bałtowie

Bałtów jest to wieś położona w województwie świętokrzyskim. Największą atrakcją turystycznej miejscowości jest Park Jurajski założony tutaj w 2004 r.po odkryciu w Bałtowie skamieniałych tropów dinozaurów.

Bałtów znajduje się około 12 kilometrów na północny wschód od Ostrowca Świętokrzyskiego. Leży w dolinie rzeki Kamiennej, na Pogórzu Bałtowskim, które rozciąga się od doliny Kamiennej do rzeki Wolanki. Charakterystyczne dla krajobrazu Bałtowa są strome zbocza Doliny Kamiennej, z wapiennymi skałkami. W okolicy znajduje się również wiele lessowych wąwozów, których głębokość dochodzi niekiedy do 20 metrów. Tereny miejscowości wchodzą w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej z rezerwatami przyrody Modrzewie i Ulów.

Wieś mogła istnieć już w XI wieku. Prawdopodobnie z tego okresu pochodził pierwszy z bałtowskich kościołów pod wezwaniem Świętego Andrzeja. O Bałtowie wspominał Jan Długosz w swoich kronikach. Według niego fundatorem drewnianego kościoła miał być właściciel Bałtowa, Warsz herbu Rawa Miechowski. Po pożarze, który zniszczył kościół pod koniec XVII wieku, wzniesiono nowy pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej.

Po Warszu kolejnymi właścicielami wsi byli m.in.: Jan z Kaliszan, Ossolińscy, Krzysztof Krzyżanowski, Paweł Chocimowski, Marcin i Stanisław Chomentowscy oraz hrabia Jacek Małachowski. W 1828 roku Bałtów nabył książę Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki. Wieś pozostawała własnością rodu Druckich-Lubeckich herbu Druck do końca II wojny światowej.

Pod koniec XIX wieku, książę Aleksander Drucki-Lubecki postanowił wybudować tutaj swoją siedzibę. W latach 1894-1899 powstał pałac. Po II wojnie światowej rodzina Druckich-Lubeckich zmuszona była opuścić Bałtów. W latach powojennych opuszczony pałac uległ dewastacji. Do dnia dzisiejszego spadkobiercy nie mogą odzyskać zrabowanych dóbr.