PAŁAC BISKUPÓW KRAKOWSKICH w Kielcach

Pałac Biskupów krakowskich w Kielcach nie nazywa się bez powodu pałacem. Zalicza się do zamków ponieważ wiele czynników na to wskazuje. Został wzniesiony w latach 1637-1644 dzięki biskupowi krakowskiemu Jakubowi Zadzikowi. Jest on położony na wzgórzu które się zwie zamkowym. Jest również otoczony dookoła kamiennym murem. Znajduje się on w centralnej części miasta, można nawet rzec, że w samym środku Kielc. Pomysłodawcą i autorem projektu był najprawdopodobniej włoski architekt Tomasz Poncino, który kierował również nad przebiegiem prac budowlanych. Został wybudowany w kształcie czworoboku, który to jest podobny do kwadratu. Posiada 2 kondygnacje oraz 4 narożne wieże z 3 kondygnacjami. Cała budowla jest bardzo dobrze zachowana, wykluczając posągi, które nie przetrwały do naszych czasów. Pomimo kilku przekształceń wykonanych w XIX w. Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach zachował swój pierwotny wygląd i bryłę, udekorowanie elewacji, a także oryginalny wystrój większości pomieszczeń. Daleko idące zmiany w wyglądzie zostały dokonane po upadku powstania styczniowego przez władze rosyjskie. Do nowo wzniesionej cerkwi przeniesiono marmurowe portale, wyburzono przylegającą do katedry Bramę Krakowską, sam pałac również zmienił formę, zdjęto hełmy z wież i kamienne rzeźby. O wartości tego zabytku wskazuje zakwalifikowanie go do najwyższej klasy, a mianowicie grupy „0” w dawnej klasyfikacji zabytków. Wraz z końcem XVIII w. kieleckie dobra biskupów krakowskich oficjalnie zostały upaństwowione uchwałą Sejmu Wielkiego. Od tego momentu biskupi krakowscy mogli mieszkać w pałacu. Na skrzydle północnym w 1816 roku rozpoczęła działalność Szkoła Akademiczno – Górnicza w Kielcach kształcąckilkudziesięciu absolwentów przez dziesięć lat swojego istnienia. Krajno noclegi

W 1914 roku budowla stała się siedzibą Komisariatu Wojsk Polskich w Kielcach, zwłaszcza najistotniejszym faktem kwaterą Józefa Piłsudskiego. Z kolei w 1919 roku kielecki pałac został siedzibą kieleckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Krajno noclegi

Możliwość komentowania jest wyłączona.