Augustów-atrakcje


Augustów to miejscowość, która przyciąga letników wspaniałymi walorami uzdrowiskowymi. Na unikalny charakter Augustowa składają się usytuowanie, otoczenie miasta i klimat, a czynnikiem leczniczym są oleje eteryczne i fitocydy wydzielane przez drzewa iglaste. Mają one przede wszystkim działanie bakteriobójcze, normalizują ciśnienie tętnicze krwi i rytm serca oraz korzystnie wpływają na drogi oddechowe. Podczas kuracji w Augustowie można wyleczyć choroby układu krążenia, reumatologiczne oraz schorzenia narządów ruchu.

Zwiedzając Augustów warto zwrócić uwagę na znajdujących się tu kilka interesujących zabytków. Niewątpliwie swoistą wizytówką Augustowa jest Kanał Augustowski, który łączy Wisłę i Niemen. Najstarszym budynkiem w mieście jest kamienica zwana „Starym Peweksem” postawiona w latach 1800 – 1801 przy Rynku. W grudniu 1812 nocował tu Napoleon Bonaparte. Na uwagę zasługuje również stary młyn, czyli dawny skład celny „folusz” przy kanale Bystrym. Ciekawymi obiektami są także kompleks Stara Poczta i zrekonstruowany dworek Ignacego Prądzyńskiego z 1829 roku. Wśród zabytków sakralnych warto wyróżnić unikalny kościół eklektyczny, który został wzniesiony w latach 1906 – 11 w centrum miasta, cmentarz parafialny ze starymi nagrobkami i kamiennymi pomnikami, a także cmentarz żydowski.

Augustów daje swoim gościom możliwość uczestnictwa w wielu atrakcjach sportowo – kulturalnych. Latem odbywają się tu m. in. Mistrzostwa Polski w Pływaniu na Byle Czym „co ma pływać nie utonie”, Weekendy z Radiową Trójką, Międzynarodowe Mistrzostwa w Skokach Narciarskich, Balladowe Wieczory Nad Neckiem i wiele innych. Miejscem wieczornych spotkań jest Rynek Zygmunta Augusta, gdzie znajduje się wiele pubów i restauracji. Warto również wybrać się na spacer odnowionymi bulwarami nad rzeką Nettą i ulicą Mostową.