W Jabłonce na Orawie

Jabłonka znajduje się w polskiej części Orawy, w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej,
nad potokiem Czarna Orawa, na zachód od Nowego Targu. Siedziba gminy.
Znajduje się tutaj Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte i
internat, ośrodek turystyczno-wypoczynkowy oraz centrum kultury
mniejszości słowackiej w Polsce. W pobliżu w Zubrzycy Górnej znajduje
się Orawski Park Etnograficzny. Jabłonka noclegi

Pierwsze historyczne zapiski o Jabłonce pochodzi z roku 1368, kiedy
król Kazimierz Wielki ustanowił tu komorę celną na szlaku, którym
wywożono sól wielicką na Węgry. Lokacja wsi, na prawie wołoskim,
nastąpiła w roku 1558. Pierwszym sołtysem był Sebastian Jabłonowski,
który przybył tu ze Śląska Cieszyńskiego. Jabłonka posiada najstarszy
przywilej lokacyjny ze wszystkich wsi Polskiej Orawy. Osada dość szybko
rozwijała się, korzystając z dogodnego położenia. Do wzrostu zamożności
mieszkańców przyczyniła się uprawa lnu i produkcja płótna. Z Jabłonki
ruszały też tratwy orawskich flisaków zwanych tu pełtnikami. Jednak
większość mieszkańców utrzymywała się przez wieki z uprawy nieurodzajnej
ziemi. W początkach XX wieku Jabłonka była ośrodkiem budzenia polskiej
myśli narodowej. Od lat międzywojennych pełni rolę centrum
administracyjnego Polskiej Orawy. Obecnie jest siedzibą gminy, centrum
oświatowym i handlowym Orawy. Wieś jest szeroko znana z środowych
jarmarków. Rozwija się handel przygraniczny. Funkcjonuje tu Orawskie
Centrum Kultury i odbywają się liczne imprezy kulturalne i
folklorystyczne. noclegi Jabłonka

Szlak Solny
Dawny trakt kupiecki łączący Polskę z Węgrami, przy którym zachowało się
dużo XVIII-wiecznych figur kamiennych i zabytków architektonicznych. Jabłonka pokoje gościnne

Szlak został wyznaczony na terenie Gminy Jabłonka wzdłuż miejscowości:
Podwilk – Orawka – Jabłonka domki – Chyżne. Co roku odbywa się Festyn Szlakiem Solnym przez Orawę.

Szlak Bursztynowy
Międzynarodowy program ekoturystyczny realizowany wzdłuż cennego
przyrodniczo i kulturowo traktu historycznego: Budapeszt – Bańska
Szczawnica – Kraków, a docelowo także Doliną Wisły po Morze Bałtyckie.
Szlakiem tym przewożono cenny bursztyn na południe Europy. Bursztyn jako
przedmiot obróbki i handlu był symbolem doskonałego produktu lokalnego,
który przyczyniał się do prosperity ludzi i miejsc na szlaku. Jabłonka agroturystyka

Współczesny Szlak Bursztynowy to międzynarodowy szlak rowerowy oraz
lokalne pętle tematyczne; promuje ciekawe miejsca zabytkowe, przyrodę i
przedsięwzięcia lokalne.

Na trasie szlaku, wzdłuż granicy terenu gmin Jabłonka i Lipnica Wielka
znajdują się: Babiogórski Park Narodowy, Orawski Park Etnograficzny,
hale pasterskie i bacówki, schrony turystyczne, źródełka siarczkowe.