KOŁOBRZEG

Porty w Kołobrzegu

Potęga Kołobrzegu wyrosła na salinach, natomiast port był drugim najważniejszym źródłem bogactwa miasta. Przywiązywano zawsze dużą wagę do jego modernizacji. O dbałości o port niech zaświadczy zapis w starej księdze miejskiej, mówiący, że żaden testament nie będzie ważny, jeżeli nie zawiera legatu na utrzymanie portu.

W porcie skupiały się zabudowania portowe i chaty rybaków. Spichlerze i magazyny znajdowały się wewnątrz murów miejskich ze względu na wojny i sztormy. Kołobrzeg w 1361 r. zostaje członkiem Hanzy i pozostaje w niej do 1610 r. W tym okresie osiąga szczyt swego rozwoju. Życie mieszkańców miasta hanzeatyckiego było barwne, spotykali się tu kupcy i marynarze z różnych stron. Opowiadano niesamowite historie mrożące krew w żyłach. Wojna trzydziestoletnia (1618-1648) spowodowała upadek gospodarczy miasta i portu. Tłuste lata dla portu nastąpiły dopiero po wprowadzaniu przez Napoleona blokady kontynentalnej Anglii w 1806 r.Noclegi Kołobrzeg prowadził przez port intensywny przemyt luksusowych towarów. Kilku kupców dorobiło się wówczas wielkich fortun.

W 1837 r. państwo pruskie przejęło na siebie obowiązek utrzymania portu. Rozbudowano falochrony, utrzymywano w wejściu do portu głęboki na 5 m tor wodny. W marcu 1945 r. większość obiektów portowych została wyburzona, natomiast akweny portowe zablokowane zostały zatopionym sprzętem. Otwarcie portu nastąpiło dopiero w 1948 r. Port odgrywa ogromną rolę w gospodarce miejskiej, jest też największym zakładem pracy w mieście i pełni różnorodne funkcje. To w kołobrzeskim porcie znajduje się siedziba największego polskiego armatora promowego: Polskiej Żeglugi Bałtyckiej SA – Polferries).

Obecnie port pozwala na obsługę statków o długości do 75 m, szerokości do 13 m i zanurzeniu do 4,5 m. Port handlowy to miejsce, gdzie następuje zmiana środków transportu ładunku. Dochodzi tu linia kolejowa i drogi dla samochodów ciężarowych. W porcie odbywa się załadunek i przeładunek towarów masowych i drobnicy. Przy nabrzeżach stoją dźwigi, na placach składowych leżą bloki granitów i marmurów. Przy elewatorach zbożowych, zbudowanych przed wojną, cumują statki ze zbożem. Można tu zobaczyć statki różnych bander. Obok działalności handlowej, port pełni też funkcję portu rybackiego. Obecnie 100% kutrów i łodzi rybackich, cumujących przy nabrzeżach znajduje się w rękach prywatnych. Kołobrzeg jest największym portem rybackim w Polsce, trafia tu niemal 60% połowów bałtyckich.  Kołobrzeg noclegi bardzo dobrze rozwinięta baza turystyczna . Noclegi nad morzem to wspaniały pomysł na urlop