Augustów

Augustów to miasto w województwie podlaskim, położone nad rzeką Nettą na Równinie Augustowskiej pomiędzy 7 jeziorami. Znajduje się w odległości 33 km od Suwałk i 45 km od Ełku. Obok miasta przepływa Klonownica, najkrótsza rzeka świata.

Augustów leży na terenie Zielonych Płuc Polski i Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza i Jeziora Augustowskie”. W jego granicach znajduje się rezerwat przyrody Brzozowy Grąd oraz część rezerwatu Stara Ruda. Miasto jest otoczone Puszczą Augustowską.

W Augustowie znajduje się sanatorium uzdrowiskowe i zakład przyrodoleczniczy. Uzdrowisko posiada park zdrojowy ze ścieżką ruchową. Prowadzone jest tu leczenie chorób ortopedyczno-urazowych, reumatologicznych, naczyń obwodowych i osteoporoza.

Kanał Augustowski jest częścią Szlaku Batorego i łączy drogą okrężną dopływy Wisły z Morzem Bałtyckim. Został on ujęty w rejestrze zabytków nieruchomych i uznany za pomnik historii. Po kanale pływają statki Żeglugi Augustowskiej. Najpopularniejsza trasa, Papieska, prowadzi przez rzeki Nettę i Klonownicę oraz jeziora Białe, Necko i Studzieniczne.