Wetlina

U podnóża Połoniny Wetlińskiej zlokalizowana jest Wetlina, duża wieś letniskowa która stanowi całkiem popularny ośrodek turystyczny. Nazwa wsi wywodzi się od słowa wetłyny, czyli jednej z odmian wierzby i założona została na prawie wołoskim w 1580 roku. Niecały wiek temu Wetlina dzieliła się na 3 części, które odzwierciedlały kolejne etapy zasiedlania miejscowości. Najstarszą i najniżej położoną częścią jest Stare Sioło, kolejna to Zabrodzie a najmłodsza i najwyżej zlokalizowana część to Osada. Burzliwa historia wojenna sprawiła, że Wetlina została całkowicie wyludniona i zniszczona. W Wetlinie zobaczyć można kilka ciekawych zakątków, w tym: niewielki wodospad na potoku w Starym Siole, pomnik poległych żołnierzy, pomnik przyrody – jesion, ferma strusi, oraz kościół i dom zakonny bernardynów, przy którym znajduje się kapliczka z wykonana z fragmentu kopuły stojącej tu niegdyś cerkwi.