Z historii Kruklanek na Mazurach

Historia wsi Kruklanki sięga połowy XVI wieku, kiedy to w 1545 roku założona została przez Jana Bębelnika. Od tego czasu jej nazwa kilkakrotnie zmieniała się, początkowo brzmiała Krucze Łąki. Wieś, podobnie jak inne okoliczne miejscowości, nie oszczędzały różnego rodzaju klęski – od pożarów, przez głód, epidemię dżumy w 1710 roku po liczne przemarsze wojsk w czasie wojen pruskich. Jeszcze do początku XIX wieku większość mieszkańców Kruklanek stanowili Polacy. Największy rozwój miejscowości przypadł na przełom XIX i XX wieku, kiedy to powstały dwie związane z wsią linie kolejowe łączące Giżycko z Węgorzewem oraz Kruklanki z Oleckiem. W czasie II wojny światowej w okolicy Kruklanek powstał system umocnień zbudowany z bunkrów żelbetowych i rowów. Wchodził on w skład Giżyckiego Rejonu Umocnionego. Po wojnie, w 1945 roku wieś włączono do terenów należących do Polski.
Do najciekawszych zachowanych zabytków, zlokalizowanych we wsi i okolicach należą:
·    Wzniesiony w 1753 roku, modernizowany po zniszczeniach z okresu I wojny światowej, murowany kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Do budynku przynależy wieża zbudowana jeszcze przed rokiem 1648.
·    Była kaplica cmentarna, obecnie cerkiew św. Dymitra, pochodząca z XIX wieku.

Obecnie Kruklanki kwatery przygotowały korzystną ofertę noclegową dla odwiedzających turystów.


Możliwość komentowania jest wyłączona.